ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ “ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ”

Відповідно до підпункту 26 пункту 16 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410, Надавач зобов’язується розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до Правил щодо місця та формату розміщення інформаційних матеріалів, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ.

Відповідно до вимог Договору та згаданих вище Правил, пакет Інформаційних матеріалів має бути розміщено у вхідній зоні приміщення для Надавача протягом чотирьох тижнів з моменту їх отримання Надавачем, із чітким дотримання вимог зазначених Правил щодо місця та формату розміщення. Згідно пункту 34 Договору, у разі невиконання або неналежного виконання Надавачем своїх зобов’язань згідно з зазначеним Договором, Надавач несе відповідальність, передбачену законом та Договором.